Montaż okien

Montaż okien – czyli jak to zrobić dobrze

O jakości okna decyduje zarówno montaż okna, jak i użyte do tego produkty.

Dla niektórych, zwłaszcza pracujących w branży montaż okien wydaje się mało skomplikowany.

Trzeba pamiętać, że to nie tylko kwestia znalezienia dobrego i doświadczonego fachowca/firmy, który/która nam zamontuje takie okno. Musimy też zadbać o dobre i sprawdzone materiały montażowe.


Czytaj więcej o Montaż okien – czyli jak to zrobić dobrze

Funkcje okien

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Funkcje okien

W otaczającej nas przestrzeni architektonicznej okna są… wszędzie. Dom bez okien nie istnieje. Okna, to artykuły powszechnego użytku. Być może właśnie dlatego, tak rzadko zastanawiamy się nad funkcjami, jakie spełniają one w obiektach budowlanych.

Większości z nas wystarcza, że się sprawnie otwierają i zamykają. Panie domu powiedziałyby jeszcze, że mają być czyste. To prawda, okna mają się sprawnie otwierać, zamykać, uchylać, przesuwać i mają być czyste, ale czy to wszystko?

Skądże znowu. Prawdziwe funkcje okna należy zdefiniować nieco inaczej, patrząc szerzej na otoczenie w jakim się znajdują. Spójrzcie tylko na poniższy rysunek, a sami zobaczycie z jakimi zjawiskami muszą radzić sobie okna, aby chronić komfort naszych domów i mieszkań.

Czytaj więcej o Funkcje okien

Elementy konstrukcji okna

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Elementy konstrukcji okna

Większość użytkowników okien z pewnością potrafiłaby wymienić podstawowe elementy ich konstrukcji.

Z czego składa się okno? Otwierane, czy nie, każde musi mieć ramę, czyli ościeżnicę. Jeśli można je otwierać, wtedy na pewno posiada ościeżnicę i skrzydło, czyli element otwierany. I co dalej? Z jakich jeszcze elementów może składać się okno?

Czytaj więcej o Elementy konstrukcji okna

Podziały powierzchni okna

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Podziały powierzchni okna

Wiemy już jakie funkcje spełniają okna oraz z jakich elementów konstrukcyjnych mogą się składać. Kolej na opisanie sposobu w jaki dokonywany jest podział płaszczyzny okna oraz na przybliżenie związanej z tymi podziałami terminologii. Im więcej „podziałów” w jednym oknie, tym trudniej prawidłowo opisać jego wygląd i konstrukcję. Zacznijmy zatem od spraw najprostszych. Spójrzcie na rysunek poniżej, przedstawia on podstawowe możliwe do wykonania podziały płaszczyzny okna.

Czytaj więcej o Podziały powierzchni okna

Profile PVC – komponenty do produkcji okien PVC

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Komponenty do produkcji okien PVC

W rozdziale 2 przedstawiliśmy za normą PN-EN 12519:2007 szereg pojęć, które umożliwiają opisanie konstrukcji okna z PVC. Ten rozdział poświęcimy komponentom, albo jak kto woli elementom, z których może być ono wyprodukowane. Nie licząc wkrętów, podkładek i klocków dystansowych, najprostsze okno jednoskrzydłowe z funkcją uchylno-rozwieraną może składać się z około 40 różnych elementów, z czego lwia część przypadnie na zasuwnice, rozwórki, zaczepy i zawiasy, które na razie wrzucimy do wspólnego worka, tworząc z nich jeden komponent pod nazwą „okucia obwiedniowe”. Po tym ustaleniu, można powiedzieć, że podstawowymi elementami konstrukcji każdego okna z PVC będą:

› Kształtowniki okienne

› Szyby zespolone

› Okucia obwiedniowe

› Uszczelki

› Stalowe kształtowniki wzmacniające.

Każdy z tych elementów spełnia w konstrukcji okiennej ściśle określone zadania. Warto powiedzieć o tym zagadnieniu nieco więcej, bo wielu sprzedawców, a za nimi wielu inwestorów, całkiem niesłusznie przedstawia niektóre cechy komponentów, jako cechy okna. Bywa też na odwrót, pewne cechy produktu, błędnie przenoszone są na elementy konstrukcji.

Czytaj więcej o Profile PVC – komponenty do produkcji okien PVC