Sposoby i kierunki otwierania okien

Zanim jakiekolwiek okno zostanie zamówione, wyprodukowane i sprzedane, wcześniej będzie wielokrotnie narysowane. Schematyczne rysunki okien można znaleźć w projektach, w prospektach reklamowych, w zapytaniach ofertowych, a także w gotowych ofertach przedstawianych nabywcom.

Co jest najważniejsze?

Przede wszystkim jednym z istotnych elementów takich rysunków jest graficzne zaznaczenie sposobu i kierunku otwierania poszczególnych kwater okiennych. Umiejętność prawidłowego odczytania tych oznaczeń jest niezbędna do właściwej oceny każdego projektowego zestawienia stolarki otworowej albo zgodności oferty z życzeniem inwestora. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych na rysunkach lub ich zły odczyt dotyczy oznaczenia kierunków i sposobów otwierania. W rezultacie prowadzi to do częstszych przyczyn występowania błędów produkcyjnych prowadzących. A w konsekwencji dochodzi do sporów pomiędzy stronami na etapie realizacji dostaw albo usług montażowych.

Graficzne oznaczenie sposobu i kierunku otwierania okna

Sposób poprawnego graficznego oznaczania sposobu i kierunku otwierania różnych typów okien został ustalony w treści normy PN-EN 12519:2007. Ze względu na sposób otwierania skrzydła możemy wyróżnić następujące typy okien:

  • nieotwierane
  • uchylne
  • odchylne
  • rozwierane
  • uchylno-rozwierane
  • przesuwne
  • obrotowe

Poniżej przedstawiamy przykładowe rysunki okien wraz z objaśnieniami graficznych oznaczeń sposobu ich otwierania pochodzącymi z normy PN-EN 12519:2007.

Oszklenie stałe
Oszklenie stałe
Okno stałe
Okno stałe
Okno uchylne
Okno uchylne
Okno odchylne
Okno odchylne
Okno odchylne z osią przesuwną
Okno odchylne z osią przesuwną
Okno rozwierne
Okno rozwierne
Okno rozwierane z osią przesuwną
Okno rozwierane z osią przesuwną
Okno uchylno-rozwierane
Okno uchylno-rozwierane
Okno obrotowe z osią centralną
Okno obrotowe z osią centralną
Okno obrotowe mimośrodowe
Okno obrotowe mimośrodowe
Okno przechylne
Okno przechylne
Okno przechylne mimośrodowe
Okno przechylne mimośrodowe
Okno przesuwne poziomo
Okno przesuwne poziomo
Okno uchylno-przesuwne
Okno uchylno-przesuwne
Okno unoszono-przesuwne
Okno unoszono-przesuwne
Okno przesuwne pionowo otwierane w górę
Okno przesuwne pionowo otwierane w górę
Okno przesuwne pionowo otwierane w dół
Okno przesuwne pionowo otwierane w dół

Ustalenie kierunku otwierania okna

Po odczytaniu z rysunku przewidywanego sposobu otwierania, kolejnym krokiem jest ustalenie kierunku otwierania okna. Przede wszystkim właściwie dobrany kierunek otwierania okna, to lepsza możliwość zagospodarowania powierzchni pomieszczeń. Jak odczytać kierunek otwierania skrzydeł okiennych z rysunku?

Z pewnością można to uczynić z rodzaju linii używanych na rysunku do oznaczania sposobu otwierania. Należy jednak zwrócić uwagę, że na niektórych schematach sposób otwierania oznaczony jest wyłącznie liniami ciągłymi, a na innych ciągłymi i przerywanymi. Czy to przypadek? Zwykła niedoróbka w druku? Nie! Użycie na rysunku linii ciągłej lub przerywanej ma właśnie związek z oznaczeniem planowanego kierunku otwierania skrzydła. Norma PN-EN 12519:2007 zaleca przyjęcie następującej zasady:

  • Ruch otwierający skrzydła w kierunku użytkownika zaznacza się linią ciągłą
  • Ruch otwierający skrzydła w kierunku przeciwnym (od użytkownika) zaznacza się linią przerywaną
Kierunek otwierania okna
Kierunek otwierania okna

Okno prawe czy lewe?

Kolejna kwestia, którą warto przedstawić, to tak zwane okna lewe lub prawe. Które jest którym? W Polsce, w branży okiennej, powszechnie przyjęło się określać lewy lub prawy kierunek otwierania okna według położenia zawiasów na ramie okna.

Jeśli zawiasy znajdują się po stronie prawej, a klamka po lewej, to mamy do czynienia z oknem prawym. Okno prawe oznacza się symbolem „OP”.

Jeśli zawiasy znajdują się po stronie lewej, a klamka po prawej, to mamy do czynienia z oknem lewym. Okno prawe oznacza się symbolem „OL”.

Okno lewe a prawe
Okno lewe a prawe

W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o pewnej niepisanej zasadzie związanej z tworzeniem i czytaniem schematycznych rysunków okien.

W Polsce budynki wyposaża się głównie w okna otwierane do wnętrza pomieszczeń, w braku wyraźnego odmiennego zastrzeżenia producenci okien przyjmują, że wszystkie rysunki oraz oznaczenia kierunku otwierania sporządzane są w „widoku od wnętrza pomieszczenia”. Czyli tak, jakby użytkownik znajdował się i obserwował okno z wnętrza budynku.

W niektórych sytuacjach brak informacji o tym w jakim „widoku”, przedstawione są rysunki okien może prowadzić do całkowicie błędnego wykonania gotowego wyrobu. Okna są produkowane jakby „w lustrzanym odbiciu”. Na czym polega błąd „lustrzanego odbicia” w określaniu kierunku otwierania okna ilustruje poniższy rysunek.

Ze względu na miejsce, w którym znajduje się obserwator, to samo okno dla jednego z obserwatorów jest oknem lewym (widok od wewnątrz). Natomiast dla drugiego prawym (widok od zewnątrz).

Widok od wewnątrz i zewnątrz na okno
Widok od wewnątrz i zewnątrz na okno
Okna / przez

Post Author: simteq