Podziały powierzchni okna

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Podziały powierzchni okna

Wiemy już jakie funkcje spełniają okna oraz z jakich elementów konstrukcyjnych mogą się składać. Kolej na opisanie sposobu w jaki dokonywany jest podział płaszczyzny okna oraz na przybliżenie związanej z tymi podziałami terminologii. Im więcej „podziałów” w jednym oknie, tym trudniej prawidłowo opisać jego wygląd i konstrukcję. Zacznijmy zatem od spraw najprostszych. Spójrzcie na rysunek poniżej, przedstawia on podstawowe możliwe do wykonania podziały płaszczyzny okna.

Schemat nr 1, to okno bez jakiegokolwiek podziału, schemat nr 2, to okno z podziałem pionowym, który powstał w wyniku zastosowania elementu konstrukcyjnego zwanego słupkiem, schemat nr 3, to okno z podziałem poziomym, który powstaje w wyniku użycia elementu konstrukcyjnego zwanego ślemieniem, schemat nr 4, to okno z jednoczesnym podziałem pionowym i poziomym, który powstaje w wyniku użycia słupka i ślemienia.

Z pozoru wszystko wydaje się być tu proste i jasne. Zastanówmy się jednak, jak na przykład opisać okna nr 2 i 3, chcąc je sprzedać klientowi przez telefon. Można powiedzieć, że to okna dwuskrzydłowe i będzie to prawda, tylko skąd nabywca ma wtedy wiedzieć, że w obu konstrukcjach mamy inny układ skrzydeł? Trzeba ten opis nieco zmodyfikować. Jak? Pewną podpowiedzią może być opis konstrukcji okiennych, zaproponowany przez Instytut Techniki Budowlanej, który przedstawiamy poniżej.

Okno i drzwi balkonowe

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe mające jedną warstwę skrzydeł, oszklonych szybami.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne

Okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeżnicy dwudzielne ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.

 Okno i drzwi balkonowe trój- i wielodzielne

Okno, które między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł.

Okno jednorzędowe

Okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd skrzydeł.

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe

Okno które w widoku między progiem i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł. 

Dzięki ITB wiemy już nieco więcej. Okna można dzielić i opisywać z uwzględnieniem charakterystycznych podziałów odnosząc się do ich ilości, zarówno w poziomie (okna jednorzędowe), jak i w pionie (okna wielorzędowe). Spójrzmy raz jeszcze na okna nr 2 i 3, które zostały wybrane jako wzorzec do przykładowego opisu i spróbujmy go dokonać z uwzględnieniem dotychczas posiadanych informacji i wskazówek ITB.

Okno nr 2, to jednorzędowe, dwudzielne okno prostokątne. Okno nr 3, to dwurzędowe, dwudzielne okno prostokątne. Taki opis okna, jednak nadal nie przekazuje do końca wszystkiego, co o konstrukcji okna można i trzeba powiedzieć. Czego brakuje? Na pewno informacji o kierunkach i sposobach otwierania poszczególnych skrzydeł. Właśnie temu zagadnieniu poświęcimy kolejny rozdział.

Post Author: simteq