Okna typowe i nietypowe

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Okna typowe i nietypowe

Okna typowe są dostępne na polskim rynku już od… 80 lat! Pojęcie „okno typowe” zostało przejęte z terminologii obowiązującej od lat 30-tych XX wieku u producentów okien drewnianych. Aby okna z PVC mogły skutecznie konkurować z oknami drewnianymi i być zamiennie stosowane w obiektach budowlanych, pierwsi ich producenci opracowali zestaw konstrukcji okiennych o stałych rozmiarach, podziałach kwater i funkcjach otwierania. W ten właśnie sposób pojęcie „okien typowych” weszło do branży i zostało nieco później ugruntowane przyjęciem normy branżowej BN-85/7153-02. W tabeli poniżej przedstawiamy nieco „historyczne” już wymiary i funkcje jakie powinny posiadać najczęściej sprzedawane okna typowe z PVC-U:

Tabela wymiarów i funkcji okien typowych

z_39

W okresie świetności „typówki”, który przypadł na ostatnie dwie dekady XX wieku, wszystkie okna PVC o wymiarach typowych posiadały:

› Ściśle określony wymiar szerokości i wysokości

› Ściśle określony niesymetryczny podział kwater okiennych

› Ściśle określone odległości do osi słupka stałego w konstrukcjach wielodzielnych

› Ściśle określony sposób i kierunek otwierania poszczególnych skrzydeł okiennych.

Rygorystyczne przestrzeganie wyżej wymienionych zasad dotyczących wymiarowania i konstrukcji okien typowych z PVC nie tylko dawało możliwość zastępowania nimi okien drewnianych, ale ułatwiało ich producentom racjonalne gospodarowanie trudno dostępnym szkłem zespolonym, a nawet samodzielną produkcję pakietów przeszkleń. Wymiarowa unifikacja prowadziła do znacznego zmniejszenia procentowych wielkości odpadów szkła w rozkrojach tafli.

Choć pojęcie „okna typowe” nadal funkcjonuje na polskim rynku okiennym, niewielu producentów stolarki PVC stosuje i ściśle przestrzega wszystkich zasad powodujących typowość wymiarów i konstrukcji, dlatego powiedzieliśmy o nich wcześniej „historyczne”. Jakie zasady są najczęstszym przedmiotem zmian?

Wymiary – w wielu przypadkach zaokrąglane są do pełnych centymetrów. Okno typowe O34 o wymiarach w tabeli 1465 x 1435, może mieć obecnie równie dobrze wymiar 1460 x 1430 jak i podobnie do okna drewnianego 1480 x 1450, a nadal będzie oferowane jako „typowe”.

Podziały na kwatery – wszystkie wymienione w tabeli okna dwuskrzydłowe miały podział niesymetryczny ze ściśle wyznaczoną odległością do osi podziału. Obecnie często są oferowane z podziałem symetrycznym albo niesymetrycznym, ale ustalonym dowolnie na przykład w proporcji 1/3 na 2/3.

› Funkcje otwierania – w typowych oknach jednodzielnych skrzydła posiadały wyłącznie funkcję uchylania lub rozwierania, obecnie sposób otwierania skrzydeł definiowany jest już dowolnie, a ze względu na poprawę komfortu obsługi większość z nich posiada funkcję uchylno-rozwieraną. Podobnie w oknach dwudzielnych spotyka się coraz częściej obie kwatery z funkcją uchylno-rozwieraną.

Odejście od ścisłego przestrzegania zasad wymiarowania i konstruowania okien typowych oraz dość dowolnie wprowadzane zmiany spowodowały, że aktualnie podział na okna typowe i nietypowe jest bardziej zabiegiem marketingowym niż wynikiem ogólnie przyjętego branżowego porozumienia. Warto o tym pamiętać w rozmowach z nabywcami i informować o ewentualnych zmianach, aby uniknąć roszczeń reklamacyjnych, a przede wszystkim zarzutu o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.

Okna / przez

Post Author: simteq