Montaż okien – czyli jak to zrobić dobrze

O jakości okna decyduje zarówno montaż okna, jak i użyte do tego produkty.

Dla niektórych, zwłaszcza pracujących w branży montaż okien wydaje się mało skomplikowany.

Trzeba pamiętać, że to nie tylko kwestia znalezienia dobrego i doświadczonego fachowca/firmy, który/która nam zamontuje takie okno. Musimy też zadbać o dobre i sprawdzone materiały montażowe.


Nie wszyscy wiedzą, że na nasze okno ma wpływ wiele czynników atmosferycznych oraz użytkowanie.

Poniższy schemat przedstawia wszystkie czynniki, jakie mają wpływ na okno.


Wpływ czynników atmosferycznych na okno

Jak już wybierzemy dobrego i doświadczonego fachowca, który zamontuje nam okno, trzeba zmierzyć się z wybraniem dobrych i sprawdzonych produktów.

Żeby uniknąć problemów pleśni, wilgoci lub straty energii, poprzez źle uszczelnione okno należy dobrze zastanowić się co faktycznie chcemy użyć do montażu okna.


Uszczelnienie – niezwykle ważny aspekt przy montażu okna

Od 20 do 25% – taki jest udział okien w zmniejszaniu strat energii. Ważną rolę odgrywa przy tym szczelina połączeniowa okna oraz jej uszczelnienie.

Przy uszczelnianiu okien należy zawsze przestrzegać zasady „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz”.

Zasady przepuszczalności powietrza i wodoszczelności wymagają przemyślenia. Należy uwzględnić zwiększone wymagania dotyczące ościeża, okien i rolet. Wewnętrzna warstwa uszczelnienia nie może przepuszczać powietrza, a zewnętrzna musi być odporna na intensywne opady deszczu.

Właściwe uszczelnienie oznacza współpracę zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej warstwy uszczelnienia.


Najważniejsze aspekty uszczelnienia okna:

 • wstawienie i mocowanie elementu
 • w miarę możliwości całkowite wypełnienie pustych przestrzeni materiałem uszczelniającym
 • uszczelnienie szczeliny od strony pomieszczenia i od strony zewnętrznej za pomocą odpowiednich systemów uszczelniających

Poniżej opis i schemat poszczególnych warstw w oknie oraz przykłady zastosowania różnych produktów marki greenteQ i profiteQ

Warstwa zewnętrzna
Warstwa zewnętrzna – ochrona przed opadami atmosferycznymi
Musi być wodoszczelna i otwarta na dyfuzję. Zapobiega wnikaniu wilgoci i wody w ściany. Wilgoć znajdująca się w murze może być poprzez tę warstwę odprowadzana na zewnątrz.

Wybór produktów do zastosowania w warstwie zewnętrznej:


Warstwa środkowa
Warstwa środkowa – funkcjonalna
Warstwa środkowa posiada właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. W murze monolitycznym płaszczyzna funkcjonalna zapewnia ochronę przed stratami ciepła i przed hałasem poprzez izolację szczelin. Znajduje się tam mocowanie i obciążenie okna, które zapewniają odprowadzenie wszelkich obciążeń statycznych i dynamicznych do bryły budynku.

Warstwa wewnętrzna
Warstwa wewnętrzna – klimat wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz Uszczelnienie wewnętrzne musi działać hamująco na przepływ powietrza i dyfuzję pary wodnej, ponieważ ma ono za zadanie oddzielenie klimatu wewnątrz pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Dlatego w obręb szczelin nie może dostawać się ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia i nie może tworzyć się woda kondensacyjna w obszarze połączenia.

Produkty do montażu okien: Alternatywa czy prostsze rozwiązanie?

Alternatywnym rozwiązaniem do wymienionych wyżej jest zastosowanie produktu 3w1. Nasza propozycja takiego produktu to taśma rozprężna greenteQ OMNIA.

Dla profesjonalnego połączenia pomiędzy elementem budowlanym (okno, drzwi, itp.) a ścian ą zewnętrzną istnieje kilka sprawdzonych w praktyce systemów uszczelniających, uwzględniających również najnowsze osiągnięcia i wymagania w różnych sytuacjach montażowych.

Systemy te muszą spełniać kryteria wytycznych ift MO-01/1. W celu zapewnienia trwałego uszczelnienia złączy, system uszczelniający musi podołać szeregowi wymagań w zależności od zastosowania (wewnątrz, na zewnątrz, w całym przekroju).

W naszym przypadku system taśm greenteQ OMNIA spełnia kryteria prawidłowego montażu. Jest to taśma rozprężna, wielofunkcyjna 3w1.

Podstawowe wymagania dla połączenia to odpowiednia:

 • paroszczelność
 • powietrznoszczelność
 • wodoszczelność
 • dźwiękoszczelność
 • bezproblemowa instalacja

Sam materiał systemu OMNIA ma właściwości dla spełniania kryteriów prawidłowego doszczelniania:

 • trwała zdolność kompensacji przemieszczeń ram
 • odporność na starzenie
 • odporność pogodowa
 • odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
 • odpowiedni współczynnik oporu dyfuzyjnego
 • kompatybilność z sąsiadującymi materiałami
 • klasa ogniowa materiałów budowlanych – trudnopalna

Niektóre materiały stosowane powszechnie do doszczelnienia elementów budowlanych mają pewne ograniczenia.

 • uszczelnienia, tzw. wtryskiwane muszą spełniać kryteria wysokiej przyczepności do podłoża, a co za tym idzie sama ściana musi być bardzo dobrze przygotowana, aby doszło do sklejenia;
 • szerokość szczeliny musi być odpowiednio duża, a elastyczność wtryskiwanego uszczelniacza na odpowiednim poziomie, aby skompensować przemieszczenie ram bez uszkodzenia samej warstwy uszczelniającej;
 • większość materiałów wtryskiwanych jest nasiąkliwa i trzeba dodatkowo zabezpieczać je przed wodą i parą wodną.

Jedną z metod, aby uniknąć tych ograniczeń, jest zastosowanie materiałów, które określamy mianem taśm rozprężnych, wielofunkcyjnych, tzw. 3w1 (np. greenteQ OMNIA).

Specjalistyczne taśmy rozprężne spełniają warunek wodoszczelności do ciśnienia różnicowego (tzw. odporność na zacinający/ulewny deszcz) co najmniej 600 Pa oraz zapewniają szczelność powietrzną złącza na poziomie a < 0,1 m3/[h*m*(daPa)2/3].

W przeciwieństwie do wtryskiwanych uszczelniaczy, funkcjonalność taśm opiera się na rozszerzalności uszczelnienia. Generuje ciągły nacisk na powierzchnie. Powoduje to idealne doszczelnienie przy zmianie szerokości fugi wywołanymi np.:

 • zmianami wymiarów elementów pod wpływem temperatury
 • ruchami elementów budowlanych

Wymogiem zapewnienia funkcjonalności taśm rozprężnych jest utrzymanie odpowiedniego stopnia kompresji. Dla różnych szerokości szczelin dostępne są odpowiednie wymiary taśm, przykładowo dla taśm OMNIA 6-20 mm lub 15-40 mm.

Przy elastyczności najlepszych wtryskiwanych uszczelniaczy na poziomie nawet 35%, elastyczność taśm rozprężnych to zupełnie „inna liga”. Zmiana wymiaru taśmy rozprężnej, oczywiście w dopuszczalnych zakresie stosowania +100%, czy nawet więcej, nie powoduje destrukcji samej taśmy, jak również przylegających materiałów, a parametry szczelności są nadal utrzymane.

Cechy taśmy rozprężnej greenteQ OMNIA

Cechą wyróżniającą taśmy wielofunkcyjne jest jednoczesna realizacja trzech funkcji:

 • szczelności
 • izolacyjności
 • ochrony przed warunkami atmosferycznymi

To wszystko jest dostępne przy zastosowaniu jednego produktu.

Taśma rozprężna greenteQ OMNIA jest paroszczelna od wewnątrz, wodoszczelna od zewnątrz i w całym przekroju stanowi dobrą izolację termiczna i akustyczną.

Natomiast w przypadku wtryskiwanych uszczelniaczy należy zastosować jeszcze dodatkowe produkty, aby uzyskać ten sam efekt.

Taśma wielofunkcyjna greenteQ OMNIA jest odporna na działanie promieni UV, a zatem nie musi być zabezpieczona dodatkowym materiałem. Przy zachowaniu wodoszczelności spełnia kryteria wysychania fugi (potwierdzona przez MPA Hannover).

Zgodnie z zapisami o oszczędności energii (niem. EnEV) i izolacji cieplnej budynków oraz normą DIN 4108-3, woda zgromadzona podczas okresu skraplania powinna zostać podczas parowania ponownie odprowadzona na zewnątrz.

Taśma uszczelniająca gwarantuje kompletne, proste i bezpieczne uszczelnienie okien. Stosując ten system doszczelnienia można również zaoszczędzić mnóstwo czasu przy montażu okien. Wystarczy nakleić taśmę na ramę okienną, połączyć na styk na narożnikach i gotowe.

Montaż taśmy na ramie okna - krok 1
Montaż taśmy na ramie okna – krok 1
Montaż taśmy na ramie okna - krok 2
Montaż taśmy na ramie okna – krok 2
Zamontowana taśma OMNIA w ramie okna
Zamontowana taśma OMNIA greenteQ w ramie okna

W stosunku do konwencjonalnego uszczelnienia, czas pracy przy użyciu taśmy rozprężnej greenteQ OMNIA zostaje skrócony o ponad 75%.

Montaż można wykonywać bez względu na pogodę, zapewnia on efektywne uszczelnienie fug. Dzięki nadrukowi na wewnętrznej stronie taśmy (nieprzepuszczającej powietrze) bez trudu unika się błędów podczas montażu. Zapewnia to bezpieczeństwo stosowania systemu OMNIA.

Chcąc podsumować ten obszerny temat, zebraliśmy zalety taśmy greenteQ OMNIA w kilkunastu punktach:

 • uszczelnienie trójwarstwowe/trójfunkcyjne
 • proste i bezpieczne uszczelnianie okien podczas montażu
 • uszczelnianie różnych fug przy zastosowaniu jednego rodzaju taśmy
 • trwale odporna na działanie promieniowania UV i wilgoć
 • oszczędność czasu
 • montaż niezależny od stanu pogody
 • nieprzepuszczająca powietrza i deszczu zgodnie z parametrami
 • wysoka, potwierdzona izolacyjność akustyczna do 64 dB
 • właściwości izolacyjne zgodne z DIN 18542:2009 BG 1 i BG R
 • przepuszczalność powietrza wg ift a<0,1 m3/[h*m*(daPa)2/3]
 • klasa materiałów budowlanych B1 – produkt trudnopalny zgodnie z DIN 18542
 • produkt „bardzo niskoemisyjny” zgodnie z oznaczeniem EMICODE EC 1 PLUS
 • spełnia wymagania dyrektywy ENEV
 • wodoszczelność fug do 1050 Pa
 • trwałe osuszenie fugi
 • właściwości uszczelniające BG 1 oraz BG R zgodnie z DIN 18542

(źródło : instrukcja RAL, wytyczne ift do montażu okien i drzwi zewnętrznych.)

Post Author: simteq