Funkcje okien

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Funkcje okien

W otaczającej nas przestrzeni architektonicznej okna są… wszędzie. Dom bez okien nie istnieje. Okna, to artykuły powszechnego użytku. Być może właśnie dlatego, tak rzadko zastanawiamy się nad funkcjami, jakie spełniają one w obiektach budowlanych.

Większości z nas wystarcza, że się sprawnie otwierają i zamykają. Panie domu powiedziałyby jeszcze, że mają być czyste. To prawda, okna mają się sprawnie otwierać, zamykać, uchylać, przesuwać i mają być czyste, ale czy to wszystko?

Skądże znowu. Prawdziwe funkcje okna należy zdefiniować nieco inaczej, patrząc szerzej na otoczenie w jakim się znajdują. Spójrzcie tylko na poniższy rysunek, a sami zobaczycie z jakimi zjawiskami muszą radzić sobie okna, aby chronić komfort naszych domów i mieszkań.

z_01

Głównym „wrogiem” okien są… siły natury. Promieniowanie słoneczne, temperatura, wiatr, deszcz, wilgoć wewnętrzna zawarta w powietrzu, a nawet grawitacja!

Z mniejszym lub większym natężeniem wszystkie te zjawiska nieustannie oddziałują na każde okno odkąd tylko zostanie wbudowane w ściany budynku. Nie mamy większego wpływu na występowanie tych zjawisk, ale nie chcielibyśmy także, aby wpływały one negatywnie na warunki życia w naszych domach.

W ten sposób odkrywamy właśnie podstawową funkcję każdego okna. Ma ono skutecznie oddzielać klimat wewnątrz pomieszczeń od klimatu zewnętrznego, (od warunków atmosferycznych). Pozostałe funkcje, które za chwilę wymienimy wydają się być już tylko pochodną tej najważniejszej i po trosze indywidualnych oczekiwań użytkowników. Jakich? Spójrzmy jeszcze raz na obrazek. Wydaje się jasne, że oprócz oddzielenia klimatów, okno powinno zapewniać użytkownikom:

  • odpowiednią izolację termiczną
  • odpowiednią izolację akustyczną
  • odpowiednią szczelność otworu okiennego
  • odpowiednią ilość światła dziennego
  • odpowiednią ilość powietrza niezbędną dla prawidłowego działania wentylacji
  • odpowiedni poziom ochrony życia, zdrowia i mienia
  • odpowiedni poziom przenoszenia obciążeń pochodzących od sił działających na okno, na konstrukcję budynku.

Jak widać, okno to wielofunkcyjny wyrób budowlany. Co więcej, bez większego błędu można powiedzieć, że każde prawidłowo wykonane okno z PVC po właściwym zamontowaniu w ościeży będzie spełniać wszystkie wymienione funkcje.

Czy to oznacza, że wszystkie okna są takie same? Nie, nie są. Co prawda, każde okno oddzieli nas od źródła hałasu z tym, że jedne będą zapewniały lepszą ochronę akustyczną, inne gorszą.

Podobnie z ograniczaniem strat ciepła, czy odpornością na włamanie. O tym, w jakim stopniu okno będzie spełniać poszczególne przypisane mu funkcje zadecydują jego specyficzne właściwości, a o tym jaki ma być pożądany poziom tych właściwości, w każdym indywidualnym przypadku powinien zadecydować architekt lub inwestor kupujący okna.

Okna / przez

Post Author: simteq