Elementy konstrukcji okna

Źródło: „Systemy okienne” www.inoutic.pl

Elementy konstrukcji okna

Większość użytkowników okien z pewnością potrafiłaby wymienić podstawowe elementy ich konstrukcji.

Z czego składa się okno? Otwierane, czy nie, każde musi mieć ramę, czyli ościeżnicę. Jeśli można je otwierać, wtedy na pewno posiada ościeżnicę i skrzydło, czyli element otwierany. I co dalej? Z jakich jeszcze elementów może składać się okno?

Konstrukcje okien, niezależnie od materiału, z którego zostaną wykonane, składają się tych samych elementów. Jest ich znacznie więcej niż tylko dwa wymienione wcześniej. W najprostszym oknie jednoskrzydłowym można wyróżnić aż 8 różnych elementów konstrukcyjnych.

Nie będziemy ich w tym miejscu wymieniać, bowiem za chwilę przedstawimy rysunek, na którym zostaną pokazane i opisane wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne występujące w każdym oknie.

Grafika i pojęcia użyte do jej opisu pochodzą z normy PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia”. Warto zaznaczyć, że określenia, z którymi za chwilę się zetkniecie mogą różnić się od tych, które używane są w branży „na co dzień”. Jeśli po lekturze tego rozdziału komuś nadal będzie wygodniej z językiem potocznym, w którym ten sam element konstrukcji okna może być różnie nazywany (np. w zależności od regionu kraju), niech przy nim pozostanie, ale niech go odtąd używa ze świadomością, że stosowanie wieloznacznych, niejasnych pojęć może być w okiennym świecie przyczyną przykrych i trudnych do naprawienia błędów.

W normie PN-EN 12519:2007 opisano i nazwano 13 różnych elementów okna. Poniżej przedstawiamy schemat rysunkowy z zaznaczonymi elementami oraz pojęcia nazywające i opisujące wyodrębnione elementy okien z PVC.

Jako ciekawostkę można w tym miejscu dodać, że w przywołanej wyżej normie znajduje się również czterojęzyczny słownik terminologii używanej w branży okiennej.

z_02

Okna / przez

Post Author: simteq